31 maart 2017: De kosten voor Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen veranderen

  • geen servicekosten
  • geen verkoopkosten
  • verlaging van de aankoopkosten naar 0,30%
  • verhoging van de lopende kosten met 0,25% voor de mixfondsen. Deze kosten zijn verwerkt in de koers.
  • De lopende kosten van de drie overige fondsen in Fondsbeleggen veranderen niet.

Wij willen dat iedereen kan beleggen. Daar horen eenvoudige en lage kosten bij. Met de verandering is beleggen voor meer mensen interessant.

In de tabel ziet u duidelijk de verschillen naast elkaar.

Gemaks- en Fondsbeleggen Oude situatie Vanaf 1 mei 2017
Servicekosten 0,50% per kwartaal, met maximum van € 11,75 Geen
Lopende kosten voor de mixfondsen 0,35%, verwerkt in koers 0,60%, verwerkt in koers
Aankoopkosten 0,50%, maximaal € 100,- 0,30%
Verkoopkosten 0,50%, maximaal € 100,- Geen

Het prospectus, de fondsvoorwaarden passen we op 1 mei aan

We maken het nieuwe prospectus, de fondsvoorwaarden en de Essentiële Beleggersinformatie bekend op onze website. Hierover brengen wij geen apart nieuwsbericht uit. Bestaande klanten kunnen tot 1 mei 2017 onder de bestaande voorwaarden stoppen met beleggen. Wij informeren de AFM over deze verandering.

21 februari 2017: Aanpassing beleggingsbeleid grondstoffen

Op 22 maart 2017 gaan wij het beleggingsbeleid van de Beleggingspool Achmea Grondstoffen aanpassen. De onderstaande fondsen beleggen gedeeltelijk in deze Beleggingspool:

  • Achmea mixfonds voorzichtig A
  • Achmea mixfonds gemiddeld A
  • Achmea mixfonds ambitieus A

Voor uitgebreide uitleg verwijzen wij u naar de website van Achmea Investment Management.

3 oktober 2016: Nieuw prospectus en fondsvoorwaarden

Wij hebben het prospectus van Achmea paraplu fonds A van Centraal Beheer Gemaksbeleggen en Centraal Beheer Fondsbeleggen verbeterd. De teksten zijn leesbaarder en de indeling is duidelijker. In het prospectus is de informatie opgenomen over de acceptatiecriteria, privacy en Mijn Centraal Beheer. Ook de fondsvoorwaarden hebben we aangevuld met dezelfde onderwerpen.

U kunt hieronder de nieuwe documenten openen en downloaden:

Gemaksbeleggen update derde kwartaal

Het Verenigd Koninkrijk wil de Europese Unie (EU) verlaten

Op 23 juni werd hiervoor een referendum gehouden. Niemand had verwacht dat de meerderheid (52%) van de Britse bevolking voor het verlaten van de EU zou stemmen. Dat de Britten uit de EU willen, wordt de Brexit genoemd. Brexit zorgt voor veel onzekerheid. Nog nooit eerder stapte een land uit de EU. Er liggen geen plannen en procedures klaar om dit proces in goede banen te leiden. De onzekerheid rondom de Brexit heeft gevolgen voor de economie en financiële markten.

De financiële markten reageerden in eerste instantie erg negatief op Brexit

De aandelenmarkten herstelden vrij snel waardoor de verliezen beperkt bleven. De Britse pond werd snel minder waard in vergelijking met andere valuta’s. De rentes op staatsobligaties daalden wereldwijd naar een nieuw dieptepunt. Dit kwam naast Brexit onder andere door de lage economische groei en inflatie. De belangrijke Duitse 10-jaarsrente zakte onder het nulpunt. Eind juni stond deze rente op -0,13%. Een groot deel van de staatsobligaties van de eurolanden heeft nu een negatieve effectieve rente.

De olieprijzen zijn in het tweede kwartaal flink hersteld

Deze prijzen stegen met circa 25% van $40 naar $50. Dit kwam door aanbodproblemen in olieproducerende landen zoals Nigeria en Canada.

Het is moeilijk in te schatten wat de gevolgen zijn van Brexit

Op korte termijn heeft dit bijna zeker gevolgen voor de Britse economie . De onzekerheid beschadigt het vertrouwen van bedrijven en consumenten. Investeringen en uitgaven worden daardoor uitgesteld. Hier staat tegenover dat de flinke waardedaling van de Britse pond goed is voor de Britse concurrentiepositie. De rest van Europa zal waarschijnlijk ook last krijgen van de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Voor veel EU-landen, zoals Nederland, is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke handelspartner. Positief is dat de economische gevolgen voor de rest van de wereld waarschijnlijk klein zijn. Door de zwakke economische groei en de hoge onzekerheid, zullen centrale banken geld in de economie blijven stoppen. Dit betekent dat de zeer lage tot zelfs negatieve rentes mogelijk zijn. En dat grote opkoopprogramma’s voor obligaties voorlopig niet zullen verdwijnen. De kans is groot dat de rente op (staats)obligaties hierdoor voor langere tijd laag blijft.

Vragen en antwoorden na Brexit

Op 23 juni heeft de Britse bevolking in een referendum gestemd vóór het verlaten van de Europese Unie. Dit proces kan waarschijnlijk nog een aantal jaren duren.

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor de financiële markten?

De financiële markten hadden eigenlijk niet meer op een Brexit gerekend. Er volgde een sterke negatieve reactie op de beurzen. Sommige aandelenbeurzen zijn op 24 juni 2016 wel 10% gedaald. De verwachting is dat de financiële markten de komende tijd onrustig zullen blijven.

Wat betekent dat voor de beleggingsfondsen van Centraal Beheer?

De koersdaling zal ook zichtbaar worden in de koersen van de fondsen van Gemaksbeleggen en Fondsbeleggen. In het verleden zijn scherpe koersdalingen ook weer gevolgd door (gedeeltelijk) koersherstel. Dat is natuurlijk geen zekerheid. Ook niet zeker is wanneer dit gebeurt. Beleggen is voor de lange termijn.

Centraal Beheer geeft geen beleggingsadvies

Door de grote beweeglijkheid van de financiële markten op dit moment is het verstandig om geen overhaaste beslissingen te nemen. Wat u het beste kunt doen hangt af van uw persoonlijke situatie en de periode waarin u wilt beleggen. Het is verstandig om u goed te laten informeren.

Het dividend over 2015 is verrekend in de koers

Wij keren over 2015 geen dividend uit over onze mixfondsen. Onze mixfondsen bestaan nog te kort. Door de korte looptijd is de opbrengst uit beleggingen over 2015 laag. De opbrengst is daarom verwerkt in de koers van het mixfonds.

De opbrengst was lager dan de verplichte fiscale uitkering

Onze mixfondsen hebben de status van een fiscale beleggingsinstelling. Die status levert verschillende belastingvoordelen op. En verplicht ons opbrengsten uit beleggingen uit te keren.

De opbrengst is toegevoegd aan een reserve

Dat betekent voor u dat de opbrengst is verwerkt in de koers van het mixfonds.

Voor het volledige nieuwsoverzicht kunt u de website van Achmea Investment Management raadplegen.

Direct openen

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15001209.