""

Netbeheerder verhoogt tarief: huishoudens meer kwijt aan energie

Netbeheerder TenneT verhoogt komend jaar zijn transporttarieven voor energie. Huishoudens gaan daardoor 15 euro per jaar meer betalen. Een klein mkb-bedrijf ziet de rekening in 2023 met 80 euro omhooggaan, is de inschatting van de netwerkbeheerder. Dat schrijft minister Rob Jetten (Energie) aan de Tweede Kamer.

De grootste bedrijven, die direct op het netwerk van TenneT zijn aangesloten, moeten komend jaar rekenen op een verdubbeling van hun nettarief, afhankelijk van hun afname en type aansluiting (hoogspanning of extra hoogspanning).

De kosten van TenneT zijn voor de meeste afnemers een klein deel van hun energierekening. De netbeheerder brengt het grootste deel van zijn tarieven in rekening bij regionale netbeheerders. Die mogen die kosten aan hun afnemers doorberekenen, schrijft Jetten.

Toegenomen drukte

De verwachte tariefstijging heeft te maken met de gestegen inkoopkosten voor elektriciteit en vermogen. "De kostenstijging zit met name in de prijsontwikkeling als gevolg van de ontwikkelingen op de energiemarkt", schrijft de minister. Ook door de toegenomen drukte op het elektriciteitsnet nemen de kosten toe. De netbeheerder kan zelf "weinig doen" aan de kosten voor elektriciteit en vermogen. Jetten: "Deze kosten worden gemaakt ter uitvoering van zijn wettelijke taken."

Ook in 2024 verwacht TenneT de tarieven te moeten verhogen. De marktomstandigheden op de energiemarkt zijn dit jaar slechter dan in 2021. De tarieven voor 2024 worden gebaseerd op de in 2022 gemaakte kosten. De netbeheerder kan nu nog geen inschatting geven hoeveel de tarieven in 2024 stijgen. Los van de ongunstige marktomstandigheden, "werken de kosten voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet-op-zee geleidelijk aan steeds meer in de nettarieven door", schrijft Jetten.