Adreswijziging doorgeven

Als u gaat verhuizen, moet er veel geregeld worden. Uw adreswijziging bijvoorbeeld. Hoe regelt u dit makkelijk en waar moet u aan denken? 

Stappenplan

We helpen u graag op weg om uw adreswijziging eenvoudig door te geven. Ontdek de verschillende stappen en tips hieronder.

De 1e is stap is uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente. Hiervoor heeft u uw huurcontract of koopakte en uw legitimatiebewijs nodig. U kunt uw adreswijziging op verschillende manieren doorgeven:

 • Via de balie in het gemeentehuis. Maak hiervoor wel vooraf een afspraak via de website van de gemeente.
 • Via de website van uw (nieuwe) gemeente. Hiervoor logt u via de website van uw gemeente in via DigiD.
 • Per post: schrijf een brief aan uw gemeente t.a.v. Afdeling adreswijzigingen.

De gemeente zet uw nieuwe gegevens in de Basisregistratie Personen. Handig, want daaruit halen verschillende instanties uw nieuwe gegevens automatisch op. Denk hierbij aan instanties als:

 • Zorgverzekeraars
 • Sociale verzekeringsbank
 • Belastingdienst
 • Ziekenhuizen 
 • Pensioenfondsen
 • UWV
 • Onderwijsinstellingen
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Let op! Geef uw adreswijziging op tijd door. Vanaf 4 weken van tevoren tot maximaal 5 dagen na de verhuizing. Doet u dit niet, dan heeft u kans op een boete. 


Een aantal instanties haalt uw nieuwe adres dus al op uit de Basisregistratie Personen. De overige moet u zelf informeren. Om u op weg te helpen, vindt u hieronder een aantal instanties die belangrijk zijn om niet te vergeten.

 • Verzekeraars 
 • Telefonie- en internetprovider 
 • Leveranciers van gas, water en licht 
 • School, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang
 • Bank
 • Huisarts
 • Apotheek
 • Tandarts
 • Sportclubs en verenigingen
 • Kranten en tijdschriften
 • Winkels en webwinkels 

Tip 1 : Veel van deze instanties kunt u ook automatisch op de hoogte brengen van uw verhuizing met de verhuisservice van PostNL. Zie hiervoor stap 4. 

Tip 2: Soms heeft uw verhuizing invloed op de premie van bijvoorbeeld uw woonverzekering of autoverzekering. Uw verhuizing is dus meteen een goed moment om te kijken of uw verzekering nog bij u past of dat u wilt overstappen. 

Tip 3: Leveranciers van gas, water en licht en telefonie- en internetproviders hebben vaak leuke overstapaanbiedingen. Bekijk welke aanbieders op uw nieuwe adres diensten leveren en check meteen de aanbiedingen. Bijvoorbeeld de aanbieding voor nieuwe klanten Ziggo en Vattenfall.  


Naast alle instanties is het natuurlijk ook belangrijk familie en vrienden op te hoogte te brengen van uw verhuizing. Bijvoorbeeld met een leuke verhuiskaart die u via post, e-mail of WhatsApp deelt. Vergeet niet te vermelden per wanneer u op uw nieuwe adres woont. En wanneer de housewarming is.

PostNL heeft een verhuisservice, hiermee kunt u uw post voor een zelfgekozen periode door laten sturen naar uw nieuwe adres. Handig, want zo weet u zeker dat u geen belangrijke post mist. Ook kunt u ervoor kiezen uw nieuwe adres te delen met instanties zodat zij meteen op de hoogte zijn. Veel van deze instanties staan in het lijstje onder stap 2. Aan deze service zijn wel kosten verbonden.