Uw Auto­verzekering

Heeft corona invloed op uw premie?

Door corona werken veel mensen thuis. De auto staat vaker stil. Daardoor zijn er minder ongelukken. Het ligt voor de hand dat Centraal Beheer minder schade hoeft uit te keren. Wat betekent dit voor uw auto­premie?

De corona­crisis laat nog veel vragen open

De corona­crisis roept nog steeds meer vragen op dan er antwoorden zijn. Bijvoorbeeld welke invloed corona heeft op uw autopremie. We weten dat autoschades steeds groter en duurder worden. Daar staan nu ‘verzachtende’ effecten tegenover: minder verkeer op de weg, minder ongelukken, zeker toen het corona­virus net uitbrak. Intussen stapt men wel weer vaker in de auto. Ook omdat sommige mensen nu nog niet willen reizen met trein of bus.

We kijken naar de ontwikkelingen op lange termijn

Voor de bepaling van de premie maken wij altijd een risico­analyse over een aantal jaren. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op lange termijn. Bij het corona­virus weten we nog niet genoeg van de gevolgen op korte en langere termijn. Wanneer is deze crisis voorbij? En daarna? Wordt het weer zoals het was?

We bekijken de effecten van corona in 2021

Meer vragen dan antwoorden. Daarom is de invloed van corona nog niet meegenomen in uw autopremie van dit jaar. Het kan dan ook zijn dat u bij de verlenging van uw auto­verzekering meer premie moet betalen. Want auto’s en ook de elektronica in auto’s worden steeds duurder. Mede daardoor zijn autoschades per geval ook fors hoger. De corona­balans maken we in de loop van 2021 op. Dan weten we of corona voor de langere termijn effect heeft op schades. En weten we beter hoe dit uitpakt voor uw autopremie.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen

We weten dat onze klanten duidelijke informatie waarderen. Daarom geven we u graag een duidelijke uitleg als er keuzes worden gemaakt. We houden u op de hoogte!